Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600

Oferta

    Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Legieć proponuje Państwu bieżącą i stałą obsługę prawną skierowaną zarówno do osób fizycznych (klientów indywidualnych), jak i do małych oraz dużych przedsiębiorstw.
    Ponadto oferuje doradztwo prawne, jak i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym, przed organami ścigania, urzędami i organami administracji rządowej w tym terenowej oraz samorządowej we wszystkich instancjach.GŁÓWNE POLA DZIAŁALNOŚCI KANCELARII TO:
(kliknij, aby dowiedzieć się więcej)

Wynagrodzenie dla każdej sprawy ustalane jest każdorazowo po konsultacjach z Klientem.
Zasadniczo sposób jego określenia wygląda następująco:
- przy udzielaniu nieskomplikowanych porad prawnych proponowana jest stawka ryczałtowa,
- przy udzielaniu skomplikowanych porad prawnych wymagających znacznego nakładu pracy proponowana jest stawka godzinowa, mierzona czasem przepracowanym w danej    sprawie,
- przy prowadzeniu stałej obsługi prawnej proponowane jest wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące stałą miesięczną ilość godzin dedykowanych przez Kancelarię Klientowi
- przy prowadzeniu spraw sądowych i występowaniu przed organami, a także przy reprezentowaniu Klienta w innych sprawach proponowane wynagrodzenie ustalane jest    indywidualnie i zależy między innymi od wartości przedmiotu sprawy i jej charakteru. W niektórych sprawach ustalane jest dodatkowe wynagrodzenie za efekt
   (za wygranie sprawy),
- sprawy dotyczące roszczeń z odszkodowań są wynagrodzeniem umownym, płatnym po wyegzekwowaniu go od placówki medycznej, ubezpieczyciela, sprawcy szkody lub    dobrowolnej zapłacie